Умови участі в Hurma Community

Від 14 березня 2023 року

Ці Умови участі в Hurma Community (далі також – «Оферта») є публічною офертою щодо укладення Договору між Постачальником послуг (надалі також Hurma Community) та будь-якою фізичною особою, фізичною особою-підприємцем чи юридичною особою (далі — Учасник), та яка разом з Політикою конфіденційності регулює порядок надання послуг Учаснику, що визначені цією Офертою. 
Ця Оферта є пропозицією укласти договір відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України. Однак запропонований Договір не є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, оскільки Постачальник послуг залишає за собою право відмовитись від укладення договору з Учасником, якщо особа не готова виконувати умови цієї Оферти.
Заповнивши заявку та сплативши за послуги Учасник підтверджує зобов’язання дотримуватися умов Договору та надає повну згоду на обробку даних персональних. 
Постачальник послуг може укладати договори щодо участі в Hurma Community в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж ті, які передбачено цією Офертою. Потенційний Учасник може окремо звернутися до Hurma Community для укладення такого договору.

1. Предмет
1.1. Предметом цього Договору є надання послуг консультування у сфері організації , управління, планування та розвитку кадрової політики шляхом надання доступу до матеріалів та інформаційних онлайн-заходів, що надаються Учаснику після реєстрації в Hurma Community та оплати послуг відповідно до обраного тарифу у вигляді підписки.
1.2. Підписка надається Учаснику на щомісячній основі; при цьому, матеріали онлайн Hurma Community постійно оновлюються та доповнюються, і Учасник має доступ до всіх матеріалів Сайту, в тому числі нових, без здійснення будь-яких додаткових оплат.
1.3. Учасник зобов'язується прийняти і оплатити послуги на умовах, визначених в цій Оферті.
2. Реєстрація та Оплата
2.1. Для отримання Послуг Учасник повинен здійснити реєстрацію на сайті Hurma Community, заповнивши відповідну форму. 
2.2. Після заповнення форми Учасник повинен здійснити оплату Послуг відповідно до обраного тарифу, у національній валюті України — гривні онлайн за допомогою платіжних систем, що використовуються Сайтом. Актуальні Тарифи розміщено на сайті Hurma Community.
2.3. Після здійснення першої оплати за перший місяць, наступні оплати Послуг здійснюється щомісяця або щороку у автоматичному режимі.
2.4. Якщо Учасник не бажає продовжувати користування Послугою на наступний період, він має можливість повідомити про це Hurma Community шляхом надсилання відповідного повідомлення на адресу .krow.amruh%40ymedaca Після отримання відповідного запиту Постачальник послуг здійснить відключення автоматичної оплати Учасником протягом 2 (двох) робочих днів з моменту звернення.

3. Права інтелектуальної Власності
3.1. Права інтелектуальної власності на сайт, розміщені на ньому та допоміжних сервісах матеріали, зокрема, але не виключно, документи, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Hurma Community.
3.2. Hurma Community також може використовувати об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору, дозволу або на основі іншої законної підстави.
3.3. Hurma Community надає Учаснику обмежену, невиключну, відкличну і без права передачі ліцензію на доступ до матеріалів Hurma Community та використання розміщених матеріалів.
4. Права, обов’язки Учасника та наслідки порушення
4.1. Учасник має право змінювати формат участі у Клубі шляхом зміни тарифу, сплативши вартість послуг за новим тарифом.
4.2. Учасник зобов’язаний неухильно дотримуватися усіх вимог цієї Оферти.
4.3. Учаснику заборонено завантажувати, публікувати, передавати, зберігати, розповсюджувати через Клуб та канали комунікації віруси, комп’ютерні програми, які самі відтворюються і містять будь-які руйнівні коди, віруси або інше шкідливе програмне забезпечення, заклики до насильницької зміни або повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади; до зміни адміністративних меж або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України; до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель або споруд, насильницького виселення громадян; до агресії або до розв'язання військового конфлікту; будь-які повідомлення та інші дії, які заборонені законодавством України; матеріали, що порушують авторське право; нецензурні вирази, висловлювання порнографічного, еротичного або сексуального характеру; тощо.
4.4. Учасник зобов’язується не здійснювати самостійно і не дозволяти іншим особам здійснювати таку діяльність: надавати доступ до Hurma Community в прокат, оренду або у тимчасове користування; використовувати матеріали шляхом трансляції на Інтернет-сайтах, як на комерційній, так і на не комерційній основі; передавати права на користування Послугами третім особам.
4.5. Учасник зобов’язується відшкодувати Hurma Community доведені збитки, які можуть виникнути внаслідок порушення Учасником зобов’язань, встановлених цим Договором. Hurma Community негайно повідомляє Учасника про будь-яку претензію або збитки, які прямо чи опосередковано мають своїм предметом порушення Учасником зобов’язань.
4.6. У разі порушення Учасником умов Договору, Постачальник послуг має право в односторонньому порядку розірвати Договір, повідомивши про це Учасника за один робочий день до передбаченої дати такого розірвання та блокування доступу до матеріалів, без повернення сплачених коштів чи виплат будь-яких компенсацій.
5. Відповідальність та порядок врегулювання спорів
5.1. Відносини сторін регулюються нормами законодавства України та нормами міжнародного права, які ратифіковані Верховною Радою України.