Політика конфіденційності Hurma Community

Від 14 березня 2023 року
Hurma Academy з повагою ставиться до конфіденційної інформації кожного Клієнта та Учасника Hurma Community. Будь-ласка, уважно прочитайте цю Політику конфіденційності.
Ця Політика конфіденційності регулює відносини між Hurma Community (надалі також - Постачальником послуг) та будь-якою фізичною особою, фізичною особою-підприємцем чи юридичною особою з питань обробки персональних даних (інформації) під час користуванням послугами, що надає Hurma Community. Політика конфіденційної інформації поширюється на всі дані та інформацію, що отримуються Постачальником послуг від Учасника під час подачі заявки та користування послугами. Якщо будь-які умови, визначені цією Політикою конфіденційності не приймаються особою, що має намір скористатися послугами, така особа не має права подавати заявку та користуватися послугами.
І. Загальні положення
1.1. Ця Політика конфіденційності сформована на основі чинного законодавства України, в тому числі Закону України «Про захист персональних даних».
1.2. Ознайомлення та погодження з даною Політикою конфіденційності є обов'язковим для отримання послуг від Hurma Community.
1.3. Конфіденційність Вашої інформації є одним із пріоритетів нашої діяльності, відтак ми докладаємо всіх можливих зусиль для забезпечення її захисту.
2. Збір персональних даних
2.1. Персональні дані – це будь-яка інформація, що дозволяє Постачальнику послуг ідентифікувати Учасника і зв’язатися з ним. Hurma Community збирає і зберігає інформацію, яку надає Учасник, інформацію про відвідування сайту та користування допоміжними сервісами, задає питання, заповнює форми, залишає заявку, відправляє повідомлення електронною поштою. Такими персональними даними можуть бути (включно, але не обмежуючись): повне ім’я, прізвище, номер телефону, платіжна інформація, адреса електронної пошти, тощо.
2.2. Залежно від особливостей та умов послуги, що пропонується, може бути визначено потребу в отриманні додаткових даних (вік, заклад навчання, сфера професійної діяльності тощо), про що буде зазначено додатково у відповідній формі для заповнення.
2.3. Hurma Community використовує персональні дані Учасника для надання послуг, виконання узгоджених транзакцій (оплата послуг за обраним тарифом), відповіді на питання і запити, відправки повідомлень, новин, для комунікації з Учасником, а також з метою ідентифікації платежу, тощо.
2.4. Сплата за послуги Учасником також означає надання згоди на збір та обробку Персональних даних та інформації.
2.5. За винятком випадків, зазначених у Політиці або окремо узгоджених з Учасником, Постачальник послуг не буде розголошувати Персональну інформацію.
3. Мета обробки персональних даних
3.1. Обробка Персональних даних Учасника здійснюватиметься з метою:
- надання послуг через Сайту та можливість використовувати його сервіси;
- надання технічної підтримки, де це потрібно, та забезпечення безпеки Учасників, Послуг та Сайту;
- надсилання повідомлень щодо пропозицій;
- підтвердження особи учасника та для підтвердження достовірності наданих даних;
- пропонування Учасникам послуг партнерів Hurma Community;
- забезпечення можливості роботи підрядників при наданні послуг;
- надати відповідь на запити уповноважених органів державної влади, правоохоронних органів, у зв'язку з судовими процесами, з метою встановити або реалізувати законні права або захистити майно; для захисту від юридичних вимог; або як це передбачено законом.
3.2. Hurma Community не буде розкривати Персональну інформацію третім особам, за винятком випадків, зазначених в цій Політиці конфіденційності.
3.3. Учасник самостійно несе повну відповідальність за забезпечення достовірності всієї Персональної інформації, яку надає. Неточна інформація може вплинути на можливість отримання послуг. 
4. Використання Персональної інформації
4.1. Персональні дані та інформація, які надаються Учасником, будуть використовуватися також для наступних цілей:- для виконання зобов'язань перед Учасником та якісного надання послуг;- надсилання немаркетингових комерційних повідомлень, електронної розсилки, маркетингових повідомлень ;- для забезпечення законних інтересів сторін або законних інтересів інших осіб;- для дотримання юридичних зобов'язань та вимог чинного законодавства;- інших цілей, що можуть виникнути в процесі надання послуг.
5. Зберігання Персональної інформації
5.1. Персональні дані та інформація, які обробляються зберігатиметься протягом строку, необхідного для досягнення цієї мети або цілі та ще протягом 1 (одного) календарного року після їх досягнення.
5.2. Персональні дані та інформація можуть бути видалені за відповідним запитом Учасника, якщо Учасник направить повідомлення з запитом на видалення інформації, доступу або після спливу строку, визначеного чинним законодавством.
6. Права Учасника
6.1. Усі Учасники мають право:- на захист своїх персональних даних в рамках даної політики конфіденційності та чинного законодавства України;- редагувати надані Персональні дані та інформацію, шляхом направлення відповідного повідомлення або за допомогою доступного функціоналу;- уточнити будь-яку Персональну інформацію, яку має Hurma Community та отримати її копії (Hurma Community залишає за собою право відмовити в наданні інформації за запитом відповідно до чинного законодавства);- отримати доступ до своєї Персональної інформації та підтвердити, що вона залишається правильною та актуальною;- у разі припинення користування послугами, вимагати видалення всіх наданих даних.
7. Безпека особистої інформації
7.1. Hurma Community здійснює необхідні правові, організаційні та технічні заходи або забезпечує їх прийняття для захисту Персональних даних та інформації від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій щодо Персональної інформації.
8. Прикінцеві положення
8.1. Hurma Community залишає за собою право в односторонньому порядку доповнювати, змінювати та/або розширювати Політику конфіденційності, тому рекомендує періодично перевіряти наявність змін та/або оновлень.
8.2. Продовжуючи користування послугами після опублікування змін, Учасник погоджується з новою редакцією Політики конфіденційності. Якщо Учасник не погоджується зі змінами, учасник негайно припиняє користування послугами.
8.3. Для отримання додаткової інформації стосовно Політики конфіденційності, Персональних даних та інформації або своїх прав, Учасник може направити відповідний запит на .krow.amruh%40ymedaca